Μοναχή Σωφρονία: Πόσα «γλυκά βλέμματα» τοῦ Θεοῦ θά ἑλκύσει αὐτή ἡ μικρή θυσία μας

Μοναχή Σωφρονία: Πόσα «γλυκά βλέμματα» τοῦ Θεοῦ θά ἑλκύσει αὐτή ἡ μικρή θυσία μας

Στά μοναστήρια ὁ ὄρθρος ξεκινάει στίς 5 τό πρωί σέ ἄλλα ἀκόμα νωρίτερα καί σέ ἄλλα στήν ἀρχή τῆς νύκτας.

Μοναχή Σωφρονία: Τά θαύματα δέν εἶναι κάτι μακρινό καί ἀπρόσιτο

Μοναχή Σωφρονία: Τά θαύματα δέν εἶναι κάτι μακρινό καί ἀπρόσιτο

Πίστις εἶναι ἡ πεποίθηση γιά τά μή ὁρώμενα πού τελικά γίνονται πιό βλεπόμενα καί ἀπό τά ὑλικά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου.