Προσευχή στην Αγία Άννα υπέρ λύσεως της ατεκνίας και τεκνοποιίας

Προσευχή στην Αγία Άννα υπέρ λύσεως της ατεκνίας και τεκνοποιίας

Προσοχή αναγιγνώσκεται μόνο από Ιερέα – Ευχή εις την Αγίαν Άνναν υπέρ λύσεως της ατεκνίας και τεκνοποιίας