Γερόντισσα Σωφρονία : Η δική μας Παναγία και ο Ελληνικός Αύγουστος

Γερόντισσα Σωφρονία : Η δική μας Παναγία και ο Ελληνικός Αύγουστος

Μπῆκε ὁ Αὔγουστος καί στήν Ἑλλάδα μπαίνει ἡ Παναγία στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, στά σπίτια τους, στό στόμα τους, στή ζωή τους. Γιά 15 ἡμέρες κάθε ἀπόγευμα στίς ἐκκλησιές μας θά ψάλλονται οἱ παρακλήσεις τῆς Παναγίας, δηλ. οἱ παρηγοριές τῆς Παναγίας πρός τούς πιστούς…