Κυριακή πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ - Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Κυριακή πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ – Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Κυριακή πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην, ὁμιλία κζ΄
Κυριακή πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Ἰωάν. γ΄, 13-17)