Ευαγγέλιο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας

Ευαγγέλιο & Απόστολος για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου