Μοναχή Σωφρονία : Το αποτελεσματικότερο φάρμακο για το άγχος

Μοναχή Σωφρονία : Το αποτελεσματικότερο φάρμακο για το άγχος

….Ἡ πολύ γνωστή σέ ὅλους μας Κυριακή προσευχή, δηλ. τό «πάτερ ἡμῶν» ἀποτελεῖ τό κυριώτερο καί ἀποτελεσματικότερο φάρμακο γιά ὅλες τίς ἀσθένειες τοῦ σύγχρονου καί ταλαιπωρημένου ἀπό τό ἄγχος ἀνθρώπου.