Μοναχή Σωφρονία: Πόσα «γλυκά βλέμματα» τοῦ Θεοῦ θά ἑλκύσει αὐτή ἡ μικρή θυσία μας

Μοναχή Σωφρονία: Πόσα «γλυκά βλέμματα» τοῦ Θεοῦ θά ἑλκύσει αὐτή ἡ μικρή θυσία μας

Στά μοναστήρια ὁ ὄρθρος ξεκινάει στίς 5 τό πρωί σέ ἄλλα ἀκόμα νωρίτερα καί σέ ἄλλα στήν ἀρχή τῆς νύκτας.