Μοναχή Σωφρονία: Τά θαύματα δέν εἶναι κάτι μακρινό καί ἀπρόσιτο

Μοναχή Σωφρονία: Τά θαύματα δέν εἶναι κάτι μακρινό καί ἀπρόσιτο

Πίστις εἶναι ἡ πεποίθηση γιά τά μή ὁρώμενα πού τελικά γίνονται πιό βλεπόμενα καί ἀπό τά ὑλικά πράγματα τοῦ κόσμου τούτου.

Άγιος Σεβηριανός : Η προσευχή του Μεγαλομάρτυρα που γιορτάζει σήμερα

Άγιος Σεβηριανός : Η προσευχή του Μεγαλομάρτυρα που γιορτάζει σήμερα

Ο Άγιος Σεβηριανός μαρτύρησε στα χρόνια του βασιλιά Λικινίου. Καταγόταν από τη Σεθάστεια και τον διέκρινε θερμός ζήλος, με τον οποίο υπηρετούσε το Ευαγγέλιο.