9 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε την Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

9 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε την Μνήμη των Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

Η σύναξη των δικαίων γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική , παράδοση, ορίστηκε την επομένη του γενεσίου της Θεοτόκου, για τον λόγο ότι αυτοί έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας με την γέννηση της αγίας θυγατέρας τους.

Διήγηση περί Αγάπης πολύ ωφέλιμη

Διήγηση περί Αγάπης πολύ ωφέλιμη

Ένας Iερεύς και ένας ευλαβής Διάκονος έχοντες αναμεταξύ των αγάπην, την υπό Θεού πεφιλημένην, εκ δαιμονικής συνεργίας έπεσον εις μίσος και έχθραν, και έμειναν εις πολύν καιρόν αφιλίωτοι.

Προσευχή στην Αγία Άννα υπέρ λύσεως της ατεκνίας και τεκνοποιίας

Προσευχή στην Αγία Άννα υπέρ λύσεως της ατεκνίας και τεκνοποιίας

Προσοχή αναγιγνώσκεται μόνο από Ιερέα – Ευχή εις την Αγίαν Άνναν υπέρ λύσεως της ατεκνίας και τεκνοποιίας 

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Λόγος εις το Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι, είναι άνθρωποι κοινοί, τους οποίους η Αγία Γραφή ονομάζει «λαόν της γης» (Δ’ Βασ. 15, 5). Γιατί τους ονομάζει έτσι;