Ἀκόμα καί σήμερα γίνονται Θαύματα!!!

Ζοῦμε σέ μιά ἐξαιρετικά δύσκολη ἐποχή, σέ μιά ἐποχή πού τά πάντα τά διακατέχει ἡ λογική, ἡ ἀπαισιοδοξία, ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ καί τῆς προσευχῆς.

Nά γίνει ἡ καρδιά μας τόπος ΧΡΙΣΤΟΥ

Μέσα στήν καρδιά μας νά κατοικεῖ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Τότε μόνο ΟΛΕΣ μας οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις θά στέφονται μέ το στεφάνι τῆς ἐπιτυχίας. Ἄν περιμένουμε μόνο ἀπό τούς ἄλλους νά μᾶς δώσουν κάτι τό θεϊκό καί μεγάλο, χωρίς ἐμεῖς νά ἔχουμε τίς ἀντίστοιχες προϋποθέσεις δεχτικότητος, τότε θά θρηνήσουμε γιά ἄλλη μιά φορά τά συντρίμμια τῶν φρούδων ἐλπίδων μας.

Γερόντισσα Σωφρονία: Τι είναι το Αμήν πού λέγεται συνεχώς μέσα στις ακολουθίες

Γερόντισσα Σωφρονία: Τι είναι το Αμήν πού λέγεται συνεχώς μέσα στις ακολουθίες

Μοναχή Σωφρονία : Το αποτελεσματικότερο φάρμακο για το άγχος

Μοναχή Σωφρονία : Το αποτελεσματικότερο φάρμακο για το άγχος

….Ἡ πολύ γνωστή σέ ὅλους μας Κυριακή προσευχή, δηλ. τό «πάτερ ἡμῶν» ἀποτελεῖ τό κυριώτερο καί ἀποτελεσματικότερο φάρμακο γιά ὅλες τίς ἀσθένειες τοῦ σύγχρονου καί ταλαιπωρημένου ἀπό τό ἄγχος ἀνθρώπου.

Μοναχή Σωφρονία : Ας αποκτήσουμε αυτή την ευλογημένη συνήθεια

Μοναχή Σωφρονία : Ας αποκτήσουμε αυτή την ευλογημένη συνήθεια

…Παίρνουμε πολλά ἐνισχυτικά ὅπλα ἀπό τήν ἐκκλησία μας.

Η Μοναχή Σωφρονία για τον Κυριακάτικο Εκκλησιασμό

Η Μοναχή Σωφρονία για τον Κυριακάτικο Εκκλησιασμό

Οἱ πιστοί ἐκκλησιάζονται τήν Κυριακή καί αὐτό ὄχι πάντοτε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ὄρθρου μέ τήν εὔσχημη δικαιολογία «μιά Κυριακή μᾶς μένει νά μήν κοιμηθοῦμε λίγο παραπάνω;»